TM-ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.

TM-ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. licencirana je agencija, zastupnik u osiguranju koji djeluje u prostorijama objekta STP Automehanika d.d., sjedište Kovinska 4, 10090 Zagreb.


Agencija je osnovana 2006. godine te zapošljava sedam distributera sa višegodišnjim iskustvom i radom u renomiranim osiguravajućim kućama i u djelatnosti osiguranja općenito.

Sa osiguravajućim društvima Agencija ima sklopljen ugovor o obavljanju poslova distribucije, a važeće ugovore imamo sa slijedećim društvima:

 • Adriatic Osiguranje d.d.,
 • Allianz Hrvatska d.d.,
 • Croatia Osiguranje d.d.,
 • Euroherc Osiguranje d.d.,
 • Generali Osiguranje d.d.,
 • Grawe Hrvatska d.d.,
 • Triglav Osiguranje d.d. i
 • Wiener Osiguranje d.d.

Kako smo agencija za distribuciju neživotnih osiguranja i zastupamo više osiguravajućih društava, naši djelatnici ne daju savjete o proizvodima osiguranja koje pojedina osiguravajuća kuća nudi već vam daje sve informacije o proizvodima osiguranja koji vas zanimaju te usporedbu cijena, pokrića, rizika i slično.

Zaposleni distributeri su stalno zaposleni u Agenciji (temeljem ugovora o radu) i rade u ime i za račun društva za osiguranje.


Kontakt:

Adresa: Kovinska ulica 4,
Zagreb, 10090

Mail: zastupanje@automehanika.hr

Tel: (385) 1 3480 653, (385) 1 3480 649, (385) 1 3480 650
Mob: (385) 91 3480 821

 

Poslovni podaci:

TM-ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o.

 • OIB: 25539470698
 • Adresa: 10090 Zagreb, Kovinska ul. br. 4
 • Telefon: (385) 1 3480 653

Upisano kod: Trgovački sud u Zagrebu, Godina osnivanja: 2006, Registracijski broj: 080592204, Djelatnost: 66.22 Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja (NKD 2007), Veličina: 1 – mikro (prema novom zakonu), Porijeklo kapitala: 100% domaći kapital – izvor FINA.


 

Neka između osiguranja koja možete ugovoriti kod nas:

 • OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
 • KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA (djelomični i/ili puni kasko)
 • OSIGURANJE OD AUTO NEZGODE (osiguranje vozača i putnika)
 • POMOĆ NA CESTI (ASISTENCIJA)
 • OSIGURANJE OD NALETA DIVLJIH ŽIVOTINJA
 • OSIGURANJE PLOVILA
 • OSIGURANJE IMOVINE (kuća, stan, ..)
 • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 
 • OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU
 • DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 • PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE