Uvjeti korištenja web stranice TM-zastupanje u osiguranju d.o.o.

Službenom web stranicom trgovačkog društva TM-zastupanje u osiguranju d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Kovinska ul. 4, zastupano po direktorici Snježani Kralj, te pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja.

Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Agencija prikuplja podatke o klijentima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18 i N/N broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-van snage). Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Agencije odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Agencija, prije zaprimanja podataka, klijente informira o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti vaše osobne podatke trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-pošte: zastita.podataka@automehanika.hr.

 

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18 i N/N broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-van snage) uređuje se zaštita osobnih podataka fizičkih osoba te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Agencija TM-zastupanje u osiguranju d.o.o. je mjesto gdje korisnici na jednom mjestu uz minimalni utrošak vremena, truda i bez odlaska u poslovnicu mogu pronaći ponudu za osiguranje po svojoj mjeri te istu odmah i ugovoriti.

Korisnici mogu potražiti informativni izračun ovlaštenih i educiranih posrednika i ugovoriti proizvode osiguranja te potvrdu o ugovorenom odmah dobiti u svoj sandučić elektronske pošte. Iznimno, u slučaju upita za nekim određenim proizvodima osiguranja Agencija će takve upite proslijediti svojim partnerima koji će korisniku zatim pomoći kod ugovaranja. Sve usluge koje nudimo strankama su besplatne, a naknadu isključivo naplaćujemo od osiguratelja.

Za potrebe zastupanja u osiguranju Agencija je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka osiguravajuće društvo s kojim sklapate ugovor o osiguranju.

Osiguravajuće društvo, kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Agencija ima ugovore o zastupanju u osiguranju s više ovlaštenih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj.

Podatke koji su potrebni za procjenu je li određeni rizik osiguratelju prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima, prikupljamo sukladno pravilima struke i temeljem propisa koji reguliraju djelatnost osiguranja i ugovore o osiguranju.

Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju uvjet je nužan za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju, odnosno, posredniku u osiguranju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate.

 

Politika privatnosti – Izjava o zaštiti privatnosti

Vlasnik ovih web stranica je TM-zastupanje u osiguranju d.o.o., a službenik za zaštitu osobnih podataka je Lana Kadliček.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima.

Sukladno europskom zakonodavstvu (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske, Opća uredba o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18,Zakon o zaštiti osobnih podataka-van snage, Zakon o elektroničkom poslovanju) na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

 

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

  • nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
  • vaš kontakt i osobne podatke nećemo nikada dati bilo kojoj trećoj strani
  • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz vašu dozvolu
  • bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista.

Sve naše online aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Opća uredba o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18 Zakon o zaštiti osobnih podataka-van snage, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).

Agencija se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o klijentima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje klijentima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agencije i poslovni partneri, osiguravajuća društva, državna tijela (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela), tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Naši poslovni partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Triglav osiguranje d.d. i Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d.

Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi Agencija, a Web stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto usluga Agencije za koje je registrirano. 

Agencija ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. 

Agencija se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web ažuriranja ili propusta djelatnika Agencije.

 

RELEVANTNI PRAVNI OKVIR

Zajedno s našim poslovnim i internim računalnim sustavima, ova je web stranica osmišljena u skladu sa sljedećim nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

Sukladnost ove web stranice gore navedenim zakonskim propisima znači da je ta web stranica sukladna s zakonima o zaštiti podataka i privatnosti korisnika koje su postavile i mnoge druge zemlje. Ako niste sigurni je li ta web lokacija u skladu s posebnom zakonskom regulativom o zaštiti podataka i zakonima o zaštiti podataka u vašoj domovini, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka radi pojašnjenja: e-mail: zastita.podataka@automehanika.hr.

 

OSOBNE INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU I ZAŠTO SE PRIKUPLJAJU

Ova web stranica prikuplja i koristi osobne podatke iz sljedećeg razloga: Praćenje posjeta web lokaciji.

Kao i većina web stranica, ova web lokacija upotrebljava Google Analytics za praćenje interakcije korisnika. Koristimo ove podatke kako bismo utvrdili broj ljudi koji upotrebljavaju našu web stranicu kako bismo bolje razumjeli kako pronalaze i upotrebljavaju našu web stranicu.

Iako Analytics bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, nijedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. Analytics također bilježi IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali Google nam ne daje pristup tome. Google smatramo obrađivačem podataka treće strane (pogledajte članak 4. u nastavku).

Google Analytics upotrebljava kolačiće, a detalje o njima možete pronaći na Googleovim vodičima za razvojne programere. Naša web stranica koristi implementaciju analytics.js GA. Onemogućavanje kolačića na vašem internetskom pregledniku zaustavit će Analytics da prati bilo koji dio vašeg posjeta bilo kojem dijelu ove web stranice.

 

E-MAIL ADRESA ZA KONTAKT

Ukoliko nas odlučite kontaktirati putem email adrese za kontakt  niti jedan od podataka koje isporučujete neće biti pohranjen na ovoj web stranici i neće biti prenesen/obrađen od strane bilo koje od trećih strana obrađivača podataka. Umjesto toga podaci će se prikupljati u e-pošti i bit će nam poslani putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS-om (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.

 

NEWSLETTER

Ako se odlučite prijaviti na našu newsletter listu, email adresa koju nam pošaljete prosljeđuje se softverskoj platformi koja nam pruža usluge e-mail marketinga. Email adresa koju šaljete neće biti pohranjena u vlastitoj bazi podataka ili na nekom od naših internih računalnih sustava. Vaša adresa e-pošte ostaje unutar baze podataka navedene platforme dokle god nastavljamo koristiti usluge te platforme za email marketing ili dok ne zatražite odjavu s newsletter liste. To možete učiniti tako što ćete otkazati pretplatu pomoću linkova za otkazivanje pretplate koji se nalaze u svim newsletterima koje vam šaljemo ili tako da zatražite odjavu putem kontakt email adrese.

Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja prije nego što se prijavite na naš newsletter.

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Agencija može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

 

PARTNERSKE FIRME KOJE OBRAĐUJU PODATKE (TREĆE OSOBE)

Koristimo određeni broj usluga poslovnih partnera za obradu osobnih podataka u naše ime (proizvođač računalnih aplikacija, pružatelj usluga razvoja, instalacije razvoja i održavanja serverske infrastrukture te programiranja poslovnih sistema, vanjski računovodstveni servis, kadrovski i marketing outsourcing).

 

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

 

PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

Ovdje možete provjeriti koje Vaše podatke imamo spremljene i zatražiti njihovo brisanje. Upišite svoj email i na Vašu email adresu stići će email u kojem će biti poveznica putem koje možete vidjeti koje Vaše podatke imamo spremljene.

 

U Zagrebu 02.01.2022.