osiguranje od naleta divljih zivotinja

Ako je vozač vozio prema propisima i na cesti postoji znak upozorenja na divljač, vozač može dobiti do 10.000 eura odštete za svoj uništeni automobil.

Prometne nesreće u kojima je došlo do naleta motornog vozila na divljač nisu rijetke, a pitanje naknade štete je složeno.

Savjetuje se da se u slučaju naleta na divljač pozove policija, a potom štetu treba prijaviti u osiguravajućoj kući. Policija će napraviti očevid te pritom pozvati i predstavnika lovačkog društva.

Vozač može dobiti naknadu štete ako je poštovao prometne propise i nije bio pod utjecajem alkohola ili opijata, a na cesti mora biti znak upozorenja na divljač na cesti. Ako znaka nema, a lovačko društvo je to tražilo, neće biti odgovorni za štetu na nečijem autu, čime ne bi postojala ni obveza za isplatu štete.

Ako postoji znak i vozač se držao prometnih propisa, može dobiti i do 75.000 kuna odštete za štetu na autu, a ako je u naletu na divljač netko u autu teško ozlijeđen ili smrtno stradao, osiguranje može isplatiti i do 200.000 eura.

Visina naknade štete ovisi o iznosu pokrića po štetnom događaju, kao i o vrijednosti vozila i nastalim oštećenjima na vozilu. Ako je šteta veća od vrijednosti auta, oštećenom se isplaćuje naknada totalne štete. U ostalim slučajevima, oštećeni može izabrati isplatu štete na temelju ponuđenog iznosa za nagodbu ili dostaviti račun popravka sukladno zapisniku o procjeni štete.

Štete na vozilima su sve veće i sve češće

Štete na vozilima su sve veće i češće. Problem su bili i neujednačena sudska praksa te dugotrajni i neizvjesni postupci dokazivanja krivnje i potraživanja naknade. Osim toga, osiguravajuće kuće nisu htjele osigurati lovišta ili su tražile nerazmjerno visoke premije osiguranja pa pojedina lovačka društva nisu mogla isplatiti odštetu i to su radile lokalne samouprave.

Kako bi uveli red i olakšali naknadu štete, Ministarstvo poljoprivrede već nekoliko godina zaredom daje novac Hrvatskom lovačkom savezu za policu osiguranja koja vrijedi na području cijele Hrvatske. Vozači bi tako trebali brže i jednostavnije dobiti naknadu za štetu na vozilu. Osim toga, time će se smanjiti i broj sudskih postupaka zbog utvrđivanja šteta od naleta na divljač i obeštećenja vozača.

No onaj tko vozi prebrzo ili pijan, neće dobiti odštetu, nego će morati platiti kazne za prekršaj i nalet na životinju.

ZANIMA TE? KONTAKTIRAJ NAS! →

Leave a comment