Sektor financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno uveo euro kao službenu valutu RH

Uvođenje eura u sektoru financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno je provedeno i završeno. Financijska društva pripreme su započela temeljito i na vrijeme pa Hanfa nije zabilježila tehničke poteškoće uslijed prelaska na novu valutu. U sektorima mirovinskih i investicijskih fondova, osiguranja,

1 2