Sektor financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspjesno uveo euro kao sluzbenu valutu RH

Uvođenje eura u sektoru financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno je provedeno i završeno. Financijska društva pripreme su započela temeljito i na vrijeme pa Hanfa nije zabilježila tehničke poteškoće uslijed prelaska na novu valutu.

U sektorima mirovinskih i investicijskih fondova, osiguranja, leasinga i faktoringa zasad nisu zapaženi problemi prouzrokovani uvođenjem eura kao službene valute.

Ugovori o osiguranju sklopljeni prije uvođenja eura i dalje su na snazi, samo će se sada sve financijske obaveze uplaćivati i isplaćivati u eurima. Premije osiguranja od početka 2023. plaćaju se i preračunavaju u eurima, kao i obaveze društava za osiguranje prema klijentima u slučajevima isplata uslijed nastanka i priznanja štete, čak i ako je ranija procjena bila izražena u kunama.

Leave a comment