zastita bonusa

Zaštita bonusa dodatno je osiguravajuće pokriće koje se ugovara prilikom ugovaranja police osiguranja od automobilske odgovornosti (AO). Ukoliko ste krivi za štetu, vaš bonus slijedeće će godine biti umanjen za 3 premijska stupnja (30%).

Međutim, ukoliko pri sklapanju obvezne police AO (automobilske odgovornosti) ugovorite osiguranje zaštite bonusa, vaš financijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa, biti će pokriven.

Drugim riječima – BONUS vam ostaje!

Leave a comment